Общински съвет Банско прие Наредба за насърчаване на инвестициите

20.07.2018
Общински съвет Банско прие Наредба за насърчаване на инвестициите

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Банско бе приета на редовното заседание на Общинския съвет в планинския град. Нормативният документ задава параметрите, в които местната власт ще подпомага местната икономика, а именно – инвестиции в дълготрайни материални или нематериални активи и свързаните с тях нови работни места.

При създаването на ново или разширяването на съществуващо предприятие, частният сектор ще може да разчита на индивидуално административно обслужване със съкратени срокове, както и предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти, частна общинска собственост.

Местният парламент одобри запазването на статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Места като средищно и защитено училище. Това дава правото на учебното заведение да се възползва от допълнително държавно субсидиране, за да бъде осигурен задължителният достъп до образование на децата в Местенски район.

Още едно проектно предложение за кандидатстване за външно финансиране бе гласувано от съветниците.

Общински съвет Банско прие Наредба за насърчаване на инвестициите

Община Банско ще кандидатства по проект „Красива България“ за „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция“. Общата цел на проекта е насочена към монтаж на елементи, подобряващи достъпността на възрастните хора и помагащи им да преодоляват стълби и други препятствия в границите на социалната услуга. Максималната стойност на проекта е 35 000 лева, като общината следва да участва със съфинансиране в размер на 10 %.

Бе взето решение за одобряване на допълнителен годишен план за ползване на дървесина от горите, собственост на общината. В него са включени насажденията, засегнати от т.нар. корояди. Поради факта, че болестта по дърветата е заразна, те ще бъдат изсечени по предписание на Регионалната дирекция по горите.

По предложение на кмета Георги Икономов петгодишният жител на Сатовча – Николай Карабунаров, получи финансово подпомагане за лечение на диагностицирана церебрална парализа. Семейството на детето се надява да събере средства за операция в Турция, която да намали последствията от заболяването.

5
Общо 1 гласували
5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати