Разлог приема партньорите по проекта PROMO-YMC(H)A за втора среща

16.10.2018
Разлог

Проектът Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация, PROMO-YMC(H)A обединява четири партньори Младежка Християнска Асоциация от Солун, Гърция; Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, България; Община Корделио – Евозмос, Гърция и Община Разлог, България с цел да се промотира и валоризира спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство.

Това може да бъде постигнато чрез опазване и популяризиране на културното наследство, и пряка взаимовръзка с гражданите на двете страни.

Спортните дейности и спортната история са част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие на двете общества.

Този проект е насочен към опазването и подобряването на културното наследство в района на трансграничното сътрудничество, с цел удължаване на туристическия сезон през цялата година и повишаване на културното съзнание и насърчаване на сътрудничеството между участниците в проекта на Гърция – България.

По проект PROMO-YMC(H)A ще бъдат подобрени музея на баскетбола в Солун, Гърция, спортните съоръжения на Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, България и на община Евосмос, Гърция.

Освен инфраструктурните дейности ще бъде създаден наръчник за добри практики за популяризиране на спортното и културно наследство, ще бъде разработен уеб сайт-профили в социалните мрежи и мобилни приложения.

Предвиждат се още следните дейности младежки трансграничен обмен, разработване на иновативна образователна програма за училищата, интерактивни игри, използващи устройства за наблюдение на движението, създаване на платформа за електронно обучение, организиране на спортен турнир, дигитализация на атлетичното наследство

С изпълнението на проекта ще се постигне съхраняване, популяризиране и развитие на спортни образователни програми, с цел да привлекат младите хора, да осигурят ценна информация за училищата и международните посетители.

Проектът цели създаване на културни ценности като образователна институция, базирана на международните стандарти, също увеличаване броя на посетителите в спортните съоръжения.

3
Общо 1 гласували
5 0
4 0
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати