МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ - Дистанционно професионално обучение

от 2
МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ - Дистанционно професионално обучение

Търговец

Описание

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в дистанционна форма. Дистанционната форма на обучение е подходяща за лица, които имат не по - малко от шест месеца трудов стаж по професията (Чл. 40. (1) от ЗПОО)
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работата, семейството или университета.
• Спестявате време и средства!
След приключване на обучението си получавате Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 - 37 на МОМН, което важи за всички страни от Европейския съюз. Получавате и Europass приложение на български, английски или немски език.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение ПАРТНЬОРИ – КС е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
Центърът работи съвместно с Агенция за подбор на персонал, чрез която се стреми да съдейства на успешно завършилите курса при намиране на подходяща работа за тях.
Повече информация за учебните програми и предлаганата от нас форма на обучение ще намерите на нашия уеб сайт или се свържете с централния офис в гр. София тел. : 0884270104, 0877380031, 02/4835994

Бъди първият, който ще даде своя отзив тук!

Свързани Резултати