Курс РЕСТОРАНТЬОР - Дистанционно професионално обучение

от 1
Курс РЕСТОРАНТЬОР - Дистанционно професионално обучение

Търговец

Описание

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия РЕСТОРАНТЬОР, специалност: ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Обучението се провежда в индивидуална /дистанционна форма Ако вече работите по специалността, но нямате документ за професионална квалификация, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за придобиване на професионална квалификация.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. Получавате и Europass приложение на български, английски или немски език.

След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател, ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек - бар

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Центърът работи съвместно с Агенция за подбор на персонал, чрез която се стреми да съдейства на успешно завършилите курса при намиране на подходяща работа за тях.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение ПАРТНЬОРИ – КС е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

Повече информация за учебните програми и предлаганата от нас форма на обучение ще намерите на нашия уеб сайт или се свържете с централния офис в гр. София тел. : 0884270104, 0878938284, 02/4835994

Бъди първият, който ще даде своя отзив тук!

Свързани Резултати