Курс СЕРВИТЬОР - БАРМАН - Дистанционно професионално обучение

от 2
Курс СЕРВИТЬОР - БАРМАН - Дистанционно професионално обучение

Търговец

Описание

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия СЕРВИТЬОР - БАРМАН, специалност: ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

Обучението се провежда в индивидуална /дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате документ за професионална квалификация, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за придобиване на професионална квалификация.

След приключване на обучението си получавате Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 - 37 на МОМН, което важи за всички страни от Европейския съюз. Получавате и Europass приложение на български, английски или немски език.

След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен управител, Сервитьор
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Центърът работи съвместно с Агенция за подбор на персонал, чрез която се стреми да съдейства на успешно завършилите курса при намиране на подходяща работа за тях.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение ПАРТНЬОРИ – КС е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

Повече информация за учебните програми и предлаганата от нас форма на обучение ще намерите на нашия уеб сайт или се свържете с централния офис в гр. София тел. : 0884270104, 0878938284, 02/4835994

Бъди първият, който ще даде своя отзив тук!