Купуваме Бизнес - фирми - 10 лв

от 3
Купуваме Бизнес - фирми - 10 лв
  • 1. Снимка на Купуваме Бизнес - фирми - 10 лв
  • 2. Снимка на Купуваме Бизнес - фирми - 10 лв
  • 3. Снимка на Купуваме Бизнес - фирми - 10 лв

Търговец

Описание

Продажба на Фирма - КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл. 129 т. 1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения, ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също та ка Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа, финансова и солидарна отговорност след сделката.

INVESTCONSULT GROUP INC.

тел: 0897558320 0876746035

Сфери на Дейност И Услуги на сайта НИ

Бъди първият, който ще даде своя отзив тук!

Свързани Резултати