PRETOR GROUP INC. Купуваме Бизнес........

от 4
PRETOR GROUP INC. Купуваме Бизнес........
  • 1. Снимка на PRETOR GROUP INC. Купуваме Бизнес........
  • 2. Снимка на PRETOR GROUP INC. Купуваме Бизнес........

Търговец

Описание

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ - PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС - АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически проблеми.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа, финансова и солидарна отговорност след сделката.

PRETOR GROUP INC.

За контакти от цялата страна - тел. 0892918797

Сфери на дейност и услуги на сайта ни

Бъди първият, който ще даде своя отзив тук!