Изкупуване - Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД

0
Изкупуване - Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД

Търговец

Описание

Изкупуване - Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД, акции, дружествени дялове.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.

Изкупуване ЕООД ООД - дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата. Освобождаваме Ви от юридическа, финансова и солидарна отговорност.

Investconsult Group ltd.

ЗА КОНТАКТИ тел. :0886072288 без почивен ден.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни


Бъди първият, който ще даде своя отзив тук!

Свързани Резултати

Investconsult Group
  • Investconsult Group
  • Регистрация23.12.15
  • Последно активен21.07.16
  • Населено мястоВарна

Други мои обяви

Виж всички (34)
  • Покупко - Продажба на със задължения Investconsult Group ltd
  • Продажба на Бизнес - Бизнес Активи
  • Специализирани Правни Услуги Търговско, корпоративно право
  • Покупко - Продажба на Бизнес - Фирми