Зам. кмета на Разлог по строителството се срещна с експерти от Басейнова дирекция

Зам. кмета на Разлог по строителството се срещна с експерти от Басейнова дирекция

Днес от 10.00 часа в общинска администрация Разлог се проведе среща между експерти на Басейнова дирекция Благоевград във връзка с изготвянето на програма от мерки за достигане на добро състояние на водите през 2015г. съобразно с изискванията на рамковата директива за водите.

Дискутирани бяха заложените в общинския план за развитие до 2013 година мерки, свързани с водния сектор на територията на общината. Експертите получиха информация за приключилите проекти за реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи, като най-важен от тях безспорно е новата пречиствателна станция в града, която вече има разрешително за работа и работи.

Има проект за изграждане на пречиствателна станция в с. Баня. Инж. Дункин сподели мнение, че където е възможно е добре да се изгражда една пречиствателна станция на няколко села, за да не тежи поддръжката на едно такова съоръжение на жителите. Неминуемо е увеличението на такса канал при съществуване на такива съоръжения.

Във всички населени места на община Разлог има висока изграденост на канализационна и водопреносна мрежа, но тя се нуждае от реконструкция”-каза той. В с. Баня и с. Бачево вече тече такава реконструкция, като водоснабдяването в Бачево ще бъде зонирано. За останалите населени места за изготвени проекти, които предстои да бъдат осъществени.

Община Разлог е кандидатствала в МОСВ с проект за техническа помощ за разширяване на канализационната мрежа в града, а също и на пречиствателната станция с оглед новопостроените туристически локализации. Инж. Дункин сподели и трудностите, които общината среща при реализация на всеки един проект, като се почне от дългите бюрократични срокове, отчуждаването на имоти за терени, и се стигне до финансовата тежест, която си остава за сметка на общините.

Все пак на фона на това, което се случва в държавата, г-н Дункин беше категоричен, че средствата, които са усвоени в община Разлог по ФАР и ПУДООС са отишли там, където трябва и са усвоени по правилата на европейския съюз. „Резултатът тази работа е виден”-допълни той.

Рейтинг

5 1
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати