Разлог ще подобрява инфраструктурата за питейни и отпадни води с проект

Разлог ще подобрява инфраструктурата за питейни и отпадни води с проект

Община Разлог внесе проект „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог”. Исканият размер на безвъзмездната финансова помощ е 6 946 310 лева.

Проектът бе разработен и внесен след като инж. Красимир Герчев - кмет на община Разлог получи официална покана от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” за внасяне на проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие а инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 жители” на ОПОС.

Разлог е една от 124-те приоритетни агломерации по приоритетна ос 1. Общинска администрация Разлог успя да подготви и внесе проекта още в първия срок за кандидатстване, същото направиха само още 8 общини от цялата страна. Следващите срокове за внасяне на проекти са 31.01.2010 и 30.06.2011 г.

Финансирането на проектите ще се осъществи до изчерпване на средствата по Оперативна програма „Околна среда”, което дава наистина големи шансове на Разлог да получи финансиране, тъй като е сред първите общини внесли проектните си предложения.

Проектът ще се изпълни в два етапа: етап „техническа помощ”, който включва прединвестиционни проучвания, проектиране, анализи и т.н. дейности за цялостна подготовка на инвестиционен проект и етап „изграждане”, през който ще се извърши строителството. Крайният срок за въвеждането на обектите в експлоатация е 2014 г.

Асоцииран партньор на Община Разлог по проекта е „ВиК – Благоевград” ЕООД, с който общината сключи споразумение за партньорство. Обхвата на проекта е решен след съгласуването му с ВиК – Разлог и МОСВ.

Проектното решение трябва да осигури почти 100 % пречистване на отпадните води от канализационните мрежи в гр. Разлог и ефективна работа на ГПСОВ, която в момента е затруднена поради смесения тип канализационна система – за зъждовни и битови отпадни води.

Териториалният обхват на проекта включва: реконструкция на 4300 м канализационните клони, изграждане на 860 м нова канализация, както и изграждане на дъждовни колектори на следните улици в Разлог: „Изворите”, „Възраждане”, „Македония” и градски парк, „Цар Самуил”, „Опълченска”, „Христо Ботев”, „Шейново”, „Братя Кулини”, участъци от улиците: „Яница”, „Средорек”, „Охрид”. В същите участъци 4300 м от водопроводната мрежа ще бъде подменена и ще се изградят 860 м нови водопроводи.

Очаквани резултати от проекта са:

• Оптимизиране работата на градската пречиствателна станция за отпадни води и подобряване състоянието на трансграничния воден приемник – р. Места;

• Намаляване на загубите на вода и намаляване броя на авариите с над 90%;

• Подобряване качеството на консумираната вода;

• Над 5 000 жители ще бъдат крайните ползватели на модернизираната канализационна система;

• Над 150 жители ще бъдат присъединени към новата канализационна и водопроводна мрежа на жилищния квартал „Средорек”.

• Ще се изградят второстепенни канализационни и водопроводни клонове в „Средорек”, което дава възможност за разрастването на Разлог в тази посока.

Рейтинг

5 2
4 0
3 2
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати