Община Банско обявява публично оповестен конкурс

Община Банско обявява публично оповестен конкурс

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 30 кв.м от покривното пространство на читалище “Никола Вапцаров” гр.Банско .

Теренът се отдава под наем с предназначение – за монтиране и използване на преместваеми текомуникационни съоръжения и оборудване.

Конкурсът ще се 30.07.2009г. (четвъртък) от 14.30 часа, в административната сграда на Община Банско , в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на конкурса на 30.07.2009г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 06.08.2009г. от 14.30 часа.

Начална конкурсна цена е 1800, 00 лв (хиляда и осемстотин лева) с вкл. ДДС, месечно. Срок на договора за наем – 5 години от датата на сключване на договора за наем. Депозитът за участие е 1000, 00 (хиляда) лева.

Конкурсната документация ще се продава във фронт-офиса на общината в двудневен срок от публикуване на настоящата обява. Цената на 1бр. конкурсна документация е 60, 00 лв с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско , служба “Общинска собственост” тел.0749/88614.

Рейтинг

5 1
4 2
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати