Конкурс на община Банско

Конкурс на община Банско

Община Банско обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ 4 бр. терени с площ от по 10 кв.м от покривното пространство на читалище “Никола Вапцаров” гр.Банско.

Терените се отдава под наем с предназначение – за монтиране и използване на преместваеми текомуникационни съоръжения и оборудване.

Конкурсите ще се проведат на 30.07.2009г. (четвъртък) от 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на конкурсите на 30.07.2009г., ще се проведат повторни конкурси при същите условия и на същото място на 06.08.2009 г.

Начална конкурсна цена за всеки един от терените е 600, 00 лв (шестотин лева) с вкл. ДДС, месечно. Срок на договора за наем – 5 години от датата на сключване на договора за наем. Депозитът за участие за всеки един от конкурсите е 400, 00 (четиристотин) лева.

Конкурсната документация ще се продава във фронт-офиса на общината в двудневен срок от публикуване на настоящата обява. Цената на 1бр. конкурсна документация е 60, 00 лв с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост” тел.0749/88614.

Рейтинг

5 1
4 2
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати