Парков район Каменица

Тевно Езеро в парк Каменица

Парков район Каменица се простира на площ от 8516.2 хектара. Паркът се намира в полите на Южен Пирин, по поречието на река Санданска Бистрица.

Офисът и управлението на парковия район се намират в Сандански. Опазването на парков район Каменица е поверено в ръцете на главен инспектор на района, двама старши специалисти и един младши специалист.

На изток район Каменица граничи с парков район Трите реки, в западна посока има обща граница с парков район Синаница, а на север – с парков район Вихрен. В южна посока Каменица граничи с държавното лесничейство на град Сандански.

Връх Каменица в Парков Район Каменица
Снимка: Георги Христов

Каменица се характеризира с общо залесена площ в размер на 4130 хектара, от които 80 процента или 3220 хектара са заети от трайни горски насаждения, а останалите 900 хектара от клекови формации.

Най-често срещаният вид на територията на парков район Каменица и белят бор, който съставлява около 60 процента от всички дървесни насаждения. Около 25 процента се падат на смърчът, бялата мура има 11 процентов дял. Срещат се и ела и бук, но тяхната честота не надхвърля 1 процент.

Характерно за горите в Каменица е, че доминират честите насаждания – 55 процента, като от тях най много са чистите насаждения от бял бор, които съставляват 43 процента от общия брой. Смесените насаждения в парковия район са около 33 процента от всички насаждения, а средната възраст на горите е около 80 години. Горите в парков район Каменица имат среден запас от около 300 куб.метра дървесина на 1 хектар, а средният прираст е около 3.5 кубика на хектар.

На територията на парков район Каменица са разположени едни от най-високите била на Пирин планина. В парка има общо 16 върха, чиято надморска височина надвишава 2500 метра. Най-високият връх е връх Каменица, която се откроява с внушителните 2822 метра и дава името си едноименния парков район.

Тевно Езеро в Парков Район Каменица

Районът е богат на водни басейни. В Каменица се намират Спанополските, Башлийските, Чаирските, Мозговишките езерни групи, както и Тевното езеро и Кукленското езеро. Най-голямото от всички езера е Тевното езеро, което се намира на 2512 метра надморска височина. В този район на Южен Пирин се пресичат и реките Спанополска, Башлийска, Мозговишко, Беговишка и Крива река.

Каменица е един от най-посещаваните паркови райони в Пирин планина. Годишно пред територията му преминават около 8-10 хиляди туристи, в голямата си част чуждестранни. Сред най-предпочитаните от планинарите туристически обекти на парковия район са хижа Беговица, заслон Спано поле, както и заслон Тевно езеро.

На територията на парков район Каменица има изградени 35 километра горски пътища. В парковия район се пресичат някои от най-атрактивните туристически маршрути, в т.ч. международен маршрут Е4 (червена маркировка); хижа Яне Сандански - Спано поле - хижа Вихрен (жълта маркировка); хижа Яне Сандански - хижа Беговица - хижа Демяница (синя маркировка); хижа Синаница - Спано поле - хижа Беговица - хижа Пирин (кафява маркировка).

На територията на парков район Каменица се срещат някои ендемични видове като пирински мак, бъндеришко шапиче, пирински девисил, както и защитените от Закона за биоразнообразието видове жълта и петниста тинтява.

Не по-малко богат е и животинският свят, за който се грижат на територията на Каменица. Тук се срещат кафявата мечка, балканската дива коза и вълк. Горите на парковия район са дом за много видове птици. Напоследък се наблюдава увеличение на популацията на скалните орли. Могат са се срещнат още орел змияр, ветрушка, кръсточовка и лещарка.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати