Система за видеонаблюдение на Синята зона в Разлог

Система за видеонаблюдение на Синята зона в Разлог

Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” гр. Разлог въведе система за видеонаблюдение, съобщи директорът на предприятието Стефан Лачинов.

От началото на 2010 година ОП „Паркинги и гаражи” гр. Разлог пусна в експлоатация нова система за видеонаблюдение на „Синя зона” включваща изключително натоварените и рискови за движение на МПС и пешеходци улица „Шейново”, паркинг „Лъвовете” и пешеходна зона пред община Разлог.

Същата е част от поетапно реализирания план на предприятието за изграждане на цялостна мрежа за наблюдение на паркингите с цел превенция на нарушенията и подобряване качеството на работа.

При изграждането на системата за наблюдение на „Синя зона” са монтирани достатъчен брой висококачествени камери, необходими да се осигури покритие на цялата зона.

Софтуерът има много добри възможности за архивиране и преглед на записите, както и за моментално разпечатване на снимки на евентуално нарушение. В процес на проучване са и възможностите за изграждане на цялостна мрежа за видеонаблюдение на възлови места и входно-изходните артерии на Разлог.

Имаме ясна визия за приоритетите ни през 2010г. Ще продължим да упражняваме ежедневен контрол на паркирането, като в тази насока имаме пълното съдействие от страна на РУ на МВР гр. Разлог при решаването на проблемни ситуации свързани с нарушаване правилата на паркиране. Подобряването на материално - техническата база и организацията на паркиране в града ни също е от първостепенна важност в дейността на предприятието.

Предстои включването на нови части на улиците „Шейново” и „Стефан Стамболов” в „Синя зона”, както и обособяването на платен паркинг в района на МБАЛ – Разлог, където хората паркират колите си в зелените площи пред болницата. Задачата ни е да осигурим необходимия брой паркоместа и създадем организация за нормално паркиране на автомобилите в този район.

Рейтинг

5 0
4 0
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати