Бюджет на община Разлог за 2010 година

Бюджет на община Разлог за 2010 година

Община Разлог с бюджет от 16 463 000 лева за 2010 г., това гласуваха общинските съветници на провелото се първо редовно заседание за тази година. Преди да бъде гласуван бюджет 2010 общинските съветници приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Разлог за 2009 година.

Бюджет 2010 е един балансиран и напълно реален бюджет, съобразен с нуждите на жителите на общината, коментира инж. Красимир Герчев кмет на община Разлог. Заложени са реално осъществими цели и задачи.

Запазваме качеството и условията на живот в община Разлог, повишаваме нивото на социалните услуги без да повишаваме цените. Реализираме започнатите инвестиционни проекти и привличаме нови инвестиции. Ефективно използване на средствата и програмите от Европейските фондове. Подобряване условията на спорт, туризъм и младежки дейности.

Опазване на околната среда и ефективно използване на природните ресурси. Изграждане на публичната инфраструктура в новите селищни образувания, грижа за инфраструктурата в Разлог и селата. Развитие, утвърждаване и реклама на общината като туристическа дестинация.

Община Разлог предвижда приходи в размер на 16 463 000 лева, от тях 6 153 780 лева са осигурени от държавата. Приходите от местни дейности са изчислени на 10 309 220 лева.

През 2010година община Разлог ще отдели за образование - 4 541 966 лева, за здравеопазване 281 031 лева, за социално осигуряване, подпомагане и грижи - 1 415 466 лева. За дейностите спорт, туризъм и култура ще бъдат изразходвани - 780 944 лв., за икономически дейности и услуги бяха гласувани 1 684 538 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ - 1 415 466 лева

-За Дом за възрастни хора с физически увреждания - 556 605 лева

-Дневен център за стари хора - 69 400 лева

-Дневен център за ДМВ с увреждания - 244 656 лева

-Защитено жилище - 106 128 лева

-Домашен социален патронаж - 327 006 лева

-Клубове на пенсионера - 76 704 лева

СПОРТ, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА – 780 944 лв., от тях:

-Детски спортни школи - 206 000 лева

-Читалища – 235 344 лева

-Музей с местен характер 53 500 лева

-Радиотранслационен възел – 2 000 лв.

-Обреден дом – 88 100 лв.

-Други дейности на културата, празничен календар – 196 000 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 1 684 538 лв., от тях:

-Дейности по селското стопанство – 135 400 лв

-Транспортно обслужване - 225 000 лв.

-Ремонт и поддръжка на пътища - 558 500 лв

-Туристически бази - 16 000 лв.

- ОП „Паркинги и гаражи” – 146 280 лв.

-Други дейности по икономиката – 603 358 лева

Капиталовите разходи възлизат на 3 376 200 лева. За основни ремонти са предвидени 769 200 лева, от тях за:

- Ремонт на МБАЛ и Поликлиника 20 000 лева

- Изграждане на ОиВ инсталация за салон на "Читалище" Разлог - 80 000 лева.

- Ремонт на църкви в общ.Разлог – 30 000 лева

- Ремонт на паркове, елементи на градската среда, спортни съоръжения и изграждане на паркови съоръжения -320 000 лева.

- Ремонт тротоари общ.Разлог – 20 000 лева.

- Детски градини и прилежащи площи – 60 000 лева.

В графа дълготрайни материални активи на бюджет 2010 са заложени още 172 1000 лева за "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда". Продължава изграждането на тротоари, улично осветление, зелени площи и паркоместа в Разлог.

За инфраструктура в м. „Бетоловото” бяха гласувани 183 000 лева.

За съставените села в община Разлог се предвиждат следните суми, включващи дълготрайни материални и нематериални активи:

- с. Годлево 85 000 лева.

- с. Горно Драглище – 84 000 лева

- с. Долно Драглище – 72 000 лева.

- с. Бачево – 145 000 лева.

- с. Баня – 235 000 лева.

- С. Добърско – 64 000 лева

- С. Елешница – 40 000 лева.

При приемане на бюджет 2010 бяха направени корекции в размер на 127 000 лева в графа дълготрайни материални активи. Бяха гласувани още 200 000 лева от извънбюджетните сметки за закупуване на апаратура за МБАЛ – Разлог.

Допълнителни 50 000 лева бяха гласувани за отоплителна инсталация на читалище „15.09.1903г.”, 45 000 лева за доставка и монтаж на смесена газово-нафтова горелка за ОУ „Яне Сандански”- гр. Разлог и ОУ „Св. Паисий Хилендарски – с. Баня. ”

Рейтинг

5 1
4 0
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати