Село Елешница с утвърден лесоустройствен план

Село Елешница
Снимка: Община Разлог

Със Заповед № РД-146/12.05.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Благоевград е утвърден Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Разлог, които се намират в района на действие на ТП ДГС Елешница.

С Горскостопанския план се определя допустимият размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управление на горските територии.

Също така се дават насоки за стопанската дейност и обосновка на планираните горскостопански мероприятия.

Планът формулира горскостопански дейности като вид на сечите, добив на дървесни и недървесни горски продукти, залесявания, охрана и опазване от пожари на горските територии.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати