Върхове в Пирин

Списък на върховете в Пирин. Величествени снимки на пиринските върхове. Разстояния между върховете в Пирин и обекти до тях.
 • Връх Каймакчал (Изворец)

  Връх Каймакчал (Изворец)

  Връх Каймакчал или Изворец е разположен в Северния дял на Пирин планина, на Полежанското странично било. Върхът е висок 2573 метра и е изграден от [гранит]. Четири от циркусите на Полежанския дял на Пирин се срещат пр...
 • Връх Каменитица

  Връх Каменитица

  Връх Каменитица се намира на главното било между Каменитишкия и Суходолския превал. Точната му височина не е ясна, заради близостта му с връх [Разложки суходол]. На някои от по-старите туристически карти връх Каменит...
 • Връх Разложки Суходол

  Връх Разложки Суходол

  Връх Разложки Суходол е един от най-спорните върхове в Пирин планина. Върхът се намира на главното било между Суходолския и Каменитишкия превал и е висок според едни 2715 метра, а според други 2640 метра. Объркването ...
 • Връх Малък Полежан

  Връх Малък Полежан

  Връх Малък Полежан е един от високите гранитни върхове в Пирин планина. Върхът лежи на Полежанското странично било в северния дял на Пирин. Малък Полежан се издига на 2822 метра и е сред десетте най-високи върхове в Пири...
 • Връх Момин Двор

  Връх Момин Двор

  Връх Момин двор или Момини двори представлява гранитен карлинг, който се намира на главното било в северната част на Пирин планина. Момини двори е висок 2715 метра и има съвсем ясно изразена пирамидална форма. Момини ...
 • Връх Баюви дупки

  Връх Баюви дупки

  Връх Баюви дупки или Баюва дупка се намира в северния дял на Пирин планина. Върхът е разположен на т.нар мраморно било и се извисява на внушителните 2820 метра надморска височина. Върхът се намира на карстовото било, ...
 • Връх Бански Суходол

  Връх Бански Суходол

  Връх Бански Суходол е един от върховете в Пирин планина. Бански суходол е разположен в северния дял на планината, на главното пиринско било в неговия мраморен дял. Бански суходол е висок 2884 метра и e трети по височ...
 • Връх Кралев Двор

  Връх Кралев Двор

  Връх Кралев двор е разположен в южния централен дял на главното пиринско било. Върхът се извисява на 2680 метра надморска височина. Кралев двор, за разлика от голяма част от пиринските върхове, не е мраморен, а е граните...
 • Връх Кутело

  Връх Кутело

  Връх Кутело е вторият по височина връх в Пирин планина. Кутело се извисява на внушителните 2908 метра и е част от Главното карстово Пиринско било. Кутело представлява продълговат ръб и се състои от три основни върха ...
 • Връх Каменица

  Връх Каменица

  Връх Каменица е висок 2822 метра и е петият по височина връх в Пирин. Каменица е един от най-предизвикателните и трудните за покоряване върхове в Пирин. Върхът е притегателно място за любителите на екстремните изкачвания...
 • Връх Газей

  Връх Газей

  Газей е един от най-живописните върхове в Пирин планина. Върхът е разположен на малко странично било на Полежанското странично било-Газейското било и се извисява на 2761 метра надморска височина. Това го поставя на 11...
 • Връх Полежан

  Връх Полежан

  Връх Полежан е четвъртият по височина връх в Пирин, след [връх Вихрен], [връх Кутело] и [връх Бански Суходол], но за разлика от тях той е гранитен. Полежан, който в миналото е бил познат под името Мангър тепе, е висо...
 • Връх Яловарника

  Връх Яловарника

  Връх Яловарника е разположен в алпийския дял на Северен Пирин, по точно на страничното Каменишко било. Масивният гранитен връх се извисява на 2765 метра и се отличава с характерно двувършие. Двувършието му се наблюдав...
 • Връх Куклите

  Връх Куклите

  Връх Куклите е разположен на Каменишкото странично било в Северен Пирин. Върхът се извисява на внушителните 2686 метра надморска височина и е с алпийска трудност на изкачване. Често срещана грешка в историогеографията...