Община Разлог кандидатства с два проекта

Община Разлог кандидатства с два проекта

Градоначалникът на Разлог инж. Красимир Герчев съобщи, че Община Разлог кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., с два проекта, обединяващи обекти в селата Баня, Горно Драглище, Елешница, Долно Драглище и Добърско на обща стойност 8, 1 млн. лева.

Община Разлог внесе две проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Приоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Първото проектно предложение “Доизграждане, реконструкция и рехалибитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2000 е.ж. в община Разлог” е на обща стойност 2, 2 млн. лева и включва два обекта.

Първият е цялостна реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа и на сградните отклонения в село Горно Драглище. Вторият обект включва реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на село Елешница – водопроводни клонове и и сградни отклонения по главната улица на селото.

Евентуалното одобрението на проекта за финансиране по линия на Европейския план за икономическо възстановяване ще допринесе съществено за подобряване на състоянието на водоснабдителната мрежа и повишаване на качеството на питейната вода за жителите на населените места от Община Разлог, които са с население под 2000 жители.

Второто внесено от Община Разлог проектно предложение по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е “Подобряване на условията за отдих, свободно време и спорт в Община Разлог”.

Проектът е на приблизителна стойност 5, 9 млн. лева и предвижда изграждане на обекти и съоръжения за спорт, свободно време и активен отдих на жителите на община Разлог. По проекта ще бъде изграден младежки спортен център (спортна зала в съседство с училището) в село Баня, община Разлог.

Също така център за активен отдих и плувни спортове в село Баня, който включва реконструкция на обществения открит плувен басейн в с. Баня и изграждане на плувни, рекреационни и атрактивни водни съоръжения за целогодишно ползване. „Целта е максимално да се оползотвори топлата минерална вода от жителите на общината.

Не е редно това природно богатство - топлата минерална, да изтича неоползотворено в реката”, коментира инж. Красимир Герчев кмет на община Разлог. По проекта се предвижда изграждането на открит спортен комплекс с площадки за футбол и тенис, баскетбол и волейбол, трибуни и паркова зона е планирано за изграждане в с. Добърско, а многофункционално открито спортно игрище за футбол и тенис, както и паркова зона и паркинг в с. Долно Драглище.

„Усилията ни са насочени към селата Добърско и Долно Драглище, тъй като в тези села няма функциониращи футболни игрища. По същата програма има подготвен проект за изграждане на водопровод в с. Бачево (висока зона), но към настоящия момент селото е изключено от обхвата по програмата.

Предприел съм всички необходими действия за отстраняване на допуснатата грешка от Министерството на земеделието и храните. За следващия период на кандидатстване (март 2011г.) проектът ще бъде внесен”, допълни още инж. Красимир Герчев.

Рейтинг

5 1
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати