Инж. Красимир Герчев даде пресконференция за едногодишното си управление

Инж. Красимир Герчев даде пресконференция за едногодишното си управление

Инж. Красимир Герчев кмет на община Разлог даде пресконференция във връзка с 1 година от встъпването му в длъжност като кмет на общината. На провелата се пресконференция инж. Красимир Герчев подчерта, най-важно за общинското ръководство е намаляване на процента на безработица и запазване и подобряване стандарта на живот в общинната.

Община Разлог стои финансова стабилна, нямаме задължения, няма кредити, няма неизплатени плащания. Разумното и ефективно изразходване на финансовия ресурс ще продължи и през следващата година.

Акцент бе поставен върху подготвените проектни предложения за външно финансиране на обекти на стойност над 26 000 000 лева. Тези проектите, с които кандидатстваме са реално изпълними, заяви инж. Красимир Герчев.

„В общината имаше изключително малко на брой подготвени проектни предложения, съответно те имаха нужда от актуализация и преработка, за да бъдат включени в съответната схема на финансираме. Благодаря на администрация, която бе поставена под сериозно напрежение, за да удовлетвори поставените изисквания за броя на изготвени проектни предложение, с който да кандидатства за финансиране”, каза инж. Герчев.

„Привличането на външен финансов ресурс е много важно за местната икономика и за жителите на община Разлог. Това е една от мерките за намаляване ефекта на финансовата криза, която предприехме - максимално да използваме европейския финансов ресурс, с които да решим местни въпроси”, допълни още кмета на община Разлог.

Очакваме одобрение на проектите за две Многофункционално игрище, които ще се изградят в двора на училище ОУ „Никола Парапунов” гр. Разлог. В процес на оценка са три проекта на обща стойност 13 490 204 лева. по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Това са «Стратегия за местно развитие „Местна инициативна група – Разлог», «Доизграждане, реконструкция и рехалибитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места – с. Горно Драглище и с.Елешница», «Подобряване условията за отдих, свободно време в община Разлог» със следните обекти: Младежки спортен център в, село Баня, община Разлог (Спортна зала и открити спортни игрища в част от дворното пространство на ОУ «Св.Паисий Хилендарски» с.Баня); Център за активен отдих и плувни спортове в село Баня, община Разлог (реконструкция на обществения открит плувен басейн и изграждане на атрактивни водни съоръжения); Многофункционално открито спортно игрище в с.Добърско и с.Долно Драглище, община Разлог.

В процес на оценка са наши проекти по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013.”, ОП „Околна среда 2007-2013г.”, ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, Регионална програма „Заетост” и други.

Одобрени са изключително важите проекти - Адаптиране на старата Римска и старата Турска баня, които са паметниците на културно-историческото наследство – в с. Баня на стойност 2 339 136 лв. и Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Елиза Астинова” (ОДЗ) и Детска градина „Незабравка” на стойност 871 386 лв.

Много сериозна програма е набелязана по отношение на социалната сфера в общината. За първи път се направи систематизирана програма за предлагане на социалните дейности за периода 2010-2015г. Става въпрос за извършено общинско планиране на социалните услуги чрез анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Разлог.

По този начин през следващите 5 година общината има разписана програма как трябва да се работи и какъв е пакетът от социални услуги, които ще се предлагат.

„Голямо внимание обърнахме на тази сфера, защото финансовата криза първо засегна хората с ниски доходи, пенсионерите, болните и хората в неравностойно положение.

Затова през тази година създадохме допълнителни услуги за хората и засилихме цялостната работа в социалната сфера”, каза инж. Красимир Герчев. Успешно работи „Център за социална превенция”, до края на годината ще бъде открит нов пенсионерски клуб в с. Долно Драглище, открито е Защитеното жилище за лица с физически увреждания, с. Долно Драглище; настанени са 10 млади семейства в общински апартаменти.

„Изключително добре се прие проекта „Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник”. Радвам се, че този проект ще има своето продължение, след като подписах споразумението за следващата фаза на проекта, чиято същност е предоставянето на услугата личен асистент”, каза още кмета на община Разлог.

През следващата година предстои да бъде открит Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Разлог с капацитет 8 места, Дневен център за стари хора в с. Бачево с капацитет – 24 места, нов Дом за стари хора, в м. „Предел” с капацитет 75 места.

Сериозно внимание е обърнато на образователната инфраструктура. Ремонтирана е ЦДГ №4. Предстои откриването на нова модерна детска млечна кухня в ЦДГ „Ален мак” гр. Разлог. Това ще подобри качеството на хранене на децата от най-ранна детска възраст. Запазена е на структурата на училищната мрежа и през настоящата учебна година 2010/2011.

Голям успех е включването на ОУ „Братя Миладинови”, с. Елешница в списъка на защитените училища на България. До 10 дни ще приключи изграждането на отоплителната система за салона на НЧ „15 септември 1903-1909г.”, Разлог. „Това е изключително тежък проблем, който в годините не е решен. Убеден съм, че всички ние жителите на община Разлог заслужаваме целогодишно отоплен салон”, допълни инж. Герчев.

През настоящата година бе решен изключително тежкия проблем със съдбата на болницата в Разлог. „С много усилия и средства успяхме да включим МБАЛ – Разлог в националната здравна карат като болница за активно лечение, със запазване на нейните отделния”, каза инж. Красимир Герчев. Направено е заснемане и работен проект на МБАЛ – Разлог.

Започнат е ремонт в неврологично и детско отделение, ремонтирана е Поликлиниката. Закупена е апаратура и оборудване за 80 000 лева.

Общината подпомага финансово и спортните клубове на територията на общината и обръща сериозно внимание на детските и юношески групи. През тази година бе изградена първата Многофункционална спортна площадка.

Радвам се, че обществеността приема добре това съоръжение. Имайки предвид резултатите общината проектира още 5 спортни игрища, с които ще кандидатстваме по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.” Теренът на градския стадион в Разлог е обновен и основно се ремонтира помощното игрище.

Една от първите стъпки, които инж. Красимир Герчев предприе като кмет е драстичното намаляване на местните данъци и таксите за технически услуги за фирмите, които работят на територията на община Разлог.

По този начин работещия, здравия бизнес има финансов ресурс да се разплати на своите служители.

Инж. Красимир Герчев заяви, че ще продължи да работи за жителите на община Разлог.

Рейтинг

5 2
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати