Община Разлог актуализира структурата на общинска администрация

Община Разлог актуализира структурата на общинска администрация

„Действията ми целят общинска администрация да бъде в максимална полза на жителите на общината и са част от цялостната ми програма”, коментира инж. Красимир Герчев. Промените в структурата на общината са с цел създаване на една логическа последователност в действията на общинска администрация.

В новата структура на общинска администрация Разлог има 2 заместник кмета – Иван Гюров зам.- кмет по икономическите и правни въпроси, инж. Венцислав Гърменов зам.-кмет по социалните дейности. На пряко подчинение на кмета инж. Красимир Герчев са главния архитект, одитното звено и финансовия контрольор.

С гласуваните от общинските съветници промени в община Разлог остават 4 дирекции: Обща администрация, Специализирана администрация, в която влиза и дирекция „Инвестиционни проекти и евроинтеграция”, създава се нова дирекция – „Социални дейности”, запазва се дирекция „Приходи”.

Създаването на нова дирекция „Социални дейности” е породено от разкриването на нови социални услуги и цели подобряване на управлението и координацията в сферата на социалните дейности, образование, култура, спорт и здравеопазване.

Като цяло броят на общинска администрация се запазва. Дирекция „Обща администрация” нараства с 4 служителя и достига численост от 44 служители.

Дирекция „Специализирана администрация” намалява от 51 на 32 служители. Отделите „ТСУ” и „АСК” се обединяват и остават да функционират в дирекция „Специализирана администрация”. Дирекция „Социални дейности” включва 46 служители.

На административно подчинение на кмета, в дирекция „Социални дейности” преминават 31 броя медицински персонал на детските ясли и здравните кабинети в детските градини и училища. До сега те бяха на отчетност към направление „Образование”. Дирекция „Приходи” остава непроменена.

Новата структура на общинска администрация ще спомага за по-доброто и бързо обслужване на жители и инвеститори в община Разлог.

Рейтинг

5 1
4 2
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати