Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Банско на 26 юни

Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Банско на 26 юни

На 26.06.2009 г. от 09.30 часа в Ритуалната зала на Община Банско ще се проведе редовно месечно заседание на Общински съвет - Банско при следния дневен ред:

1. Предложение с вх. №ОС-С-227/05.06.2009г. от Отдел “Закрила на детето” гр. Банско относно приемане на Програма за закрила на детето – 2009г.

докл. С. Въчкова

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-221/29.05.2009г. от “Меджик Боулинг” относно организиране на професионален боулинг турнир “Банско Боулинг OPEN – І” съвместно с Община Банско.

докл. Е. Янчовичина

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-220/22.05.2009г. от Ивайло Дачов – управител на “Хидалго Груп” ООД, относно отлагане на първия фестивал “Банско Бийт” за 2010 година.

докл. Е. Янчовичина

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-217/21.05.2009г. от Димитър Баряков – директор на ПЛТГ “Н. Вапцаров” гр. Банско, относно отпускане на финансови средства за екскурзия с учебна цел.

докл. Е. Янчовичина

5. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-434/08.06.2009г. от Славчо Иванов Рачев – председател и главен треньор на спортен клуб “Чо Елит Таекуондо & Тае-бо” гр. Разлог, относно предоставяне на общинско помещение под наем в читалище “Н. Вапцаров” гр. Банско.

докл. Е. Янчовичина

6. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-З-435/10.06.2009г. от Георги Иванов Икономов – председател на рибарско дружество “Василак” гр. Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на кръг от Републиканския шампионат по улов на пъстърва на изкуствена муха.

докл. Е. Янчовичина

7. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-215/19.05.2009г. от “Кемпински Хотел Гранд Арена Банско”, относно отпускане на финансови средства за участие в състезание за Националната кулинарна купа в гр. Пловдив.

докл. Е. Янчовичина

8. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-394/09.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно увеличение на капитала на “ПФК Банско” АОД.

докл. И. Ръхов

9. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-379/14.04.2009г. от дружество “Военноинвалид - Банско”, относно отпускане на финансови средства за честване 50-годишнината на дружеството.

докл. И. Ръхов

10. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-431/05.06.2009г. от Георги Тодоров Пандев – представител на “Боби 2004” ЕООД, относно издаване на визи за изготвяне на ПУП.

докл. Вл. Колчагов

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-395/09.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Банско.

докл. Вл. Колчагов

12. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-397/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на имот №002537, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

13. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-398/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на имот №002537, определен за терен за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

14. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-399/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на имот №002508, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

15. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-400/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на имот №002508, определен за терен за жилищно застрояване.

докл. Л. Захов

16. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-401/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Кремен.

докл. Л. Захов

17. на предложение с вх. №ОС-01-402/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на имот №000212, земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, определен на площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Кремен.

докл. Л. Захов

18. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-432/05.06.2009г. от д-р Пандев – управител на “МЦ Банско” ООД, относно обединяване на общински парцели №6 и №7 на територията на бившата поликлиника в гр. Банско.

докл. Л. Захов

19. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-406/17.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ 30 кв.м в УПИ І в кв.187 (Градски парк) за разполагане на каравана за кафе , сандвичи, безалкохолни напитки и др.

докл. А. Рупчина

20. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-406/17.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на пасища и мери, собственост на Община Банско, които ще се отдават под наем на земеделските производители през 2009г.

докл. С. Въчкова

21. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-404/15.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно разкриване на делегирани от държавата дейности – Дом за възрастни хора с увреждания в с. Места и Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Банско.

докл. С. Въчкова

22. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-396/11.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно молба от група търговци, извършващи дейност на неделния пазар в гр. Банско, за намаляване таксите за ползване на пазарната площ.

докл. С. Въчкова

23. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-56/05.06.2009г. от Администрация на Президента на Р България относно опрощаване на неправилно получена сума като наследствена пенсия от Радка Борисова Полепкова от гр. Добринище.

докл. И. Ръхов

24. Определяне възнаграждението на Ася Валентинова Рупчина – Зам. председател на Общински съвет - Банско периода, в който ще замества Председателя на ОбС поради излизането му в отпуск.

докл. И. Ръхов

25. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-411/18.06.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно изменение на бюджета на Община Банско.

докл. П. Кушлева

26. Заявления за парични помощи.

докл. А. Кирицов

27. Заявления на граждани.

27.1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-325/11.02.2009г. от Искра Николова Хаджиласкова и Иван Николов Чолев относно възстановяване на дворно място към парцел VІ в кв.257.

докл. Л. Захов

27.2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-З-387/23.04.2009г. от Андрей Михайлов Чучулайн относно закупуване на имот №3271 в кв.208 по плана на гр. Банско от Община Банско.

докл. Л. Захов

27.3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-429/03.06.2009г. от Костадин Георгиев Загорчин относно обезщетение за овощна градина с площ 0, 600 дка в местността “Св. Петър” гр. Банско.

докл. А. Рупчина

Рейтинг

5 0
4 0
3 2
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати