Конкурс на община Банско

Конкурс на община Банско

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 30, 00 кв.м., за разполагане на временен търговски обект за продажба на кафе, готови пакетни стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки, намиращ се в УПИ І в кв. 187 по плана на гр. Банско – градски парк – публична общинска собственост.

Срокът за наемане е 5 години от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 175, 00 лв. месечно с вкл. ДДС. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 400, 00 лв.

Дата на провеждане на конкурса 03.08.2009 г. от 15.30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.

При непровеждане на конкурса на 03.08.2009 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 10.08.2009 г.

Срок за закупуване на конкурсна документация и внасяне на депозит – най-късно до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60, 00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .

Рейтинг

5 1
4 0
3 3
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати