Обява на община Банско за провеждане на конкурс

Обява на община Банско за провеждане на конкурс

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имот № 047022 в м.”Белия кръст” в землището на гр.Банско, общ.Банско, с площ 5, 000 дка и начин на трайно ползване др.тер.нестоп.

Описаният имот е земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. Отдава се под наем за буферна площадка за отоплителна централа, монтиране на временни съоръжения, навеси и дейности, свързани с експлоатацията и подръжката й.

Срок на наемане – една година от датата на подписване на договора за наем, с възможност за удължаването му до възстановяване на собствеността, но не повече от 2 години.

Началната конкурсна цена е 400, 00 лв (четиристотин лева) месечно. Върху сумата не се начислява ДДС. Депозитът за участие в конкурса е 1000.00 (хиляда) лева.

Конкурсните книжа се продават във фронт - офиса на общината, като цената за един комплект е 60, 00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.

Срокът за закупуване на конкурсни книжа и внасяне на депозит за участие е най - късно до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на конкурса.

Конкурсът ще се проведе на 10.08.2009г. (понеделник) от 15.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на конкурса на 10.08.2009г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 17.08.2009г. от 15.00 часа.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост” тел.0749/88614.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати