Зам. Кметове на Община Банско

Зам. Кметове на Община Банско

Зам. Кмет - Сашка Георгиева ВъчковаЗам. Кмет - Александър Иванов Мацурев

Зам. Кмет - Стойчо Методиев БаненскиЗаместник кметовете на Общината:
Ръководят отделни направления в дейността на общинската администрация и изпълняват функции, които Кметът на общината им е делигирал, в т.ч. и да го заместват, когатo той отсъства.