Карта към обява № 1070129 - Проектиране и изграждане на биологични басейни