Карта към обява № 1087357 - Курс ТОПЛОТЕХНИКА - Монтьор на енергийни съоръжения