Bansko.net»Обяви»За Офиса и Бизнеса»Продавам/купувам бизнес»Специализирани Правни Услуги за ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на
  • Направи оферта
  • Наблюдавай
  • Изпрати съобщение
  • Съобщи за проблем

Другите търсят още

Специализирани Правни Услуги за ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на

Снимка на Специализирани Правни Услуги за ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на

Търговец

  • Населено място:София
  • Номер на обявата:1061507
  • Подател:НОВЕ КОНСУЛТ ВТ (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0884578053
  • Skype:-
  • Уеб Страница:http://noveconsultvt.blog...

Описание

ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност!

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие!

Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :

ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител, ново Седалище, Адресна регистрация и всичко необходимо, което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ!

Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.

Оказваме перфектно съдействие и на фирми, регистрирани и работещи на територията на Европа.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас, Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем!

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ!

ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате, при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка. . . . .

Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност, Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение!

Свържете се с Нас, Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ!

гр. Велико Търново

ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания

GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов

Рейтинг

4
Общо гласували: 2
50
42
30
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати
НОВЕ КОНСУЛТ ВТНОВЕ КОНСУЛТ ВТ
Регистриран на23.06.13
Последно активен03.04.23