bansko.net»Обяви»За Офиса и Бизнеса»Продавам/купувам бизнес»Купуваме Фирми със Задължения - АД, ЕАД, ООД, ЕООД ...

Купуваме Фирми със Задължения - АД, ЕАД, ООД, ЕООД ...

Купуваме Фирми със Задължения - АД, ЕАД, ООД, ЕООД ...
  • 1. Снимка на Купуваме Фирми със Задължения - АД, ЕАД, ООД, ЕООД ...
  • 2. Снимка на Купуваме Фирми със Задължения - АД, ЕАД, ООД, ЕООД ...

Търговец

  • Населено място:Пловдив
  • Номер на обявата:979281
  • Подател:НОВЕ КОНСУЛТ VT (Изпрати съобщение)
  • Телефон:0884578053
  • Skype:-
  • Уеб Страница:http://noveconsultvt.blog...

Описание

ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност!

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие!

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас, Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем!

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :

ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител, ново Седалище, Адресна регистрация и всичко необходимо, което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ!

Гарантирано вписване, без притеснение от отказ!

ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик, нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.

Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата!

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ!

ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате, при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка. . . . .

Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност, Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение!

Свържете се с Нас, Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ПРЕДЛАГАМЕ и НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :

Услугата е добро решение, когато клиентът не желае данните му да фигурират в официалните регистри.

Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.

Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна :

1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.

2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.

Запазвате своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява номинално длъжности като: управител (съвет на директорите), собственик, съдружник и други.

Гарантираме върхова конфиденциалност!

Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че клиента не може да бъде свързан с този, който изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между тях.

Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица, които осигуряваме ние!


Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност, Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение!

Свържете се с Нас, Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ!

гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов

Рейтинг

3.5
Общо гласували: 2
51
40
30
21
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати
НОВЕ КОНСУЛТ  VTНОВЕ КОНСУЛТ VT
Регистриран на10.07.11
Последно активен10.12.17