Телефони в Община Банско

 • 0749 код за град Банско
 • 8 86 20 - Зам. кмет на Община Банско
 • 8 86 26 - Зам. кмет на Община Банско
 • 8 86 30 - Зам. кмет на Община Банско
 • 8 86 11 - Технически секретар
 • 8 86 25 - Секретар на Община Банско
 • 8 86 29 - Председател на ОБС Банско
 • 8 86 23 - Секретар на ОБС Банско
 • 8 86 17 - Директор "ФСД"
 • 8 86 15 - Счетоводство
 • 8 86 45 - Главен счетоводител
 • 8 86 16 - Началник ТСУ
 • 8 86 32 - ТСУ
 • 8 86 27 - Търговия и Туризъм
 • 8 86 19 - Деловодство
 • 8 86 28 - Юрист
 • 8 86 14 - ОС
 • 8 86 31 - ГРАО
 • 8 86 47 - ГЗ и ОМП
 • 8 86 34 - Каса
 • 8 86 38 - Каса Данъци
 • 8 86 52 - Обществен ред и сигурност
 • 8 86 50 - Управление на проекти
 • 8 86 42 - Човешки ресурси
 • 8 86 46 - Връзки с обществеността
 • 8 86 48 - Фронт офис(Информационно обслужване)
 • 8 86 22 - Дежурен Общинска администрация