Ски лифтове и влекове

Над 25 километра бързи и модерни лифтове са на разположение на гостите в ски зона Банско. От тях има 1 кабинков лифт, 6 четириседалкови, 1 триседалков, 3 котви, 3 панички и 10 детски влека.
Съвременни съоръжения и удобство! Над 25 километра бързи и модерни лифтове са на разположение на гостите в ски зона Банско. От тях има 1 кабинков лифт, 6 четириседалкови, 1 триседалков, 3 котви, 3 панички и 10 детски влека.

Ски зоната разполага с 11 ски писти и 4 ски пътя чиято дължина е над 65 км. Разположението им позволява да се правят много комбинации, като се преминава през различни по трудност и наклон участъци.
Тип лифт Дължина (m) Места Дениве- лация(m) Души на час
кабинка 6315 8 601 2400
седалков 2336 3 705 800
седалков 1750 4 600 2000
седалков 2050 4 480 2000
чинийка 1250 1 320 900
котва 1210 2 315 900
котва 600 2 149 900
чинийка 1200 1 295 700
седалков 1000 4 300 2000
котва 900 2 200 900
детски 99 15
седалка 2420 2 740 700