bansko.net»Резерват Юлен

Резерват Юлен

Mariane
Mariane
Новак
2k
Резерват Юлен

Резерват Юлен е един от най-младите природни резервати в България. Той е създаден на 26-и август 1994 година със заповед на Министерството на околната среда и водите. Резерватът се намира на територията на национален парк Пирин и е с площ 3156.2 хектара.

Целта на създаването на резерват Юлен е да се осъществи наблюдениe върху растежа на различни алпийски и високоалпийски растителни видове без човешко влияние върху тях. Освен това резерватът има за цел за защити редица редки растителни и животински видови, които се срещат на територията на природния парк.

Пирин от Резерват Юлен
Снимка: Tsvetomir_Kanchev

Юлен е високопланински резерват. Неговите територии се намират между 1650 и 2851 метра надморска височина. В него могат да се наблюдават и разнообразни скални форми, предимно глациални и периглациални форми, които са се образували вследствие на плейстоценското захлаждане на климата.

Въпреки че скалната основа на резервата е основно изградена от гранит, гранитогнайс и кристални шисти, в отделни части на парка се срещат и скали, изградени от карбонатно-силициева свита. Тези скали са характерни за Стражишкия циркус.

Национален Парк Пирин
Снимка: tsolovi

На територията на резерват Юлен има голямо разнообразие от водни басейни. В Юлен се намират няколко езерни групи и комплекси. Това са Стражишките езера, Василашките, Полежанските, Дислишките, Типитцките езера, както и няколко единични езера. Езерните групи на територията на Юлен дават начало на няколко малки планински реки.

Резерват Юлен се отличава в предимно планински климат, което се дължи на голямата надморска височина, на която е разположен. Почвите в природния парк са предимно тип планински ливадни, кафяви горски, планинско-горски и тъмноцветни. Растителността в Юлен се отличава с къс период на вегетация - едва 100-130 дни.

На територията на резервата има вековни гори от бял бор, смърч, ела, клек и бяла мура. Могат да се видят и единични бройки други многовековни видови, в т.ч. и черна мура. Според ботаниците в Юлен има повече от 700 вида висши растения, от които 44 са включени в Червената книга на България. Сред тях са планинския божур, нарцисовидната съсънка и златистата кандилка.

Василашките Езера
Снимка: Georgi B. Todorov

В Юлен се срещат дори видове, които са останали от ледниковия период, като черния емпетрум и разпростряната сибалдия. Природният резерват играе консервационна роля за растителни видове като скалната острица, слоновото хоботниче и шиполиста.

Животинският свят на територията на резервата по нищо не отстъпва по разнообразие на флората. Типични за Юлен са птиците, които са най-многобройните представители на животинските видове в Юлен. Най-характерни са синигерите, кълвачите, глухарите и балканския кеклик. Туристите в природния резерват трябва да бъдат много внимателни, защото покрай някои от езерата на припечните места могат да се сблъскат и с усойница.

На територията на резервата се намира антична крепост, която се радва на голям туристически интерес. Крепостта отстои на около 12 километра от град Банско. Според археолозите укреплението датира от преди Римската империя да стъпи в тези земи. Укреплението има крепостна стена, която се простира на дължина 100 метра и е широка между 25 и 40 метра. При разкопки тук са открити антични ръчно изработени съдове.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

4
50
42
30
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати